Акти

Наративни извештаји

  Финансијски извештаји

   Информатор о раду

    План и програм рада

     Правилници

      Статут Центра

      Мере превенције против вируса Ковид-19

      Календар

      ПОН
      УТО
      СРЕ
      ЧЕТ
      ПЕТ
      СУБ
      НЕД
      26
      27
      28
      29
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      Events for 1 Март
      Нема догађаја
      Events for 2 Март
      Нема догађаја
      Events for 3 Март
      Нема догађаја
      Events for 4 Март
      Нема догађаја
      Events for 5 Март
      Нема догађаја
      Events for 6 Март
      Нема догађаја
      Events for 7 Март
      Нема догађаја
      Events for 8 Март
      Нема догађаја
      Events for 9 Март
      Нема догађаја
      Events for 10 Март
      Нема догађаја
      Events for 11 Март
      Нема догађаја
      Events for 12 Март
      Нема догађаја
      Events for 13 Март
      Нема догађаја
      Events for 14 Март
      Нема догађаја
      Events for 15 Март
      Нема догађаја
      Events for 16 Март
      Нема догађаја
      Events for 17 Март
      Нема догађаја
      Events for 18 Март
      Нема догађаја
      Events for 19 Март
      Нема догађаја
      Events for 20 Март
      Нема догађаја
      Events for 21 Март
      Нема догађаја
      Events for 22 Март
      Нема догађаја
      Events for 23 Март
      Нема догађаја
      Events for 24 Март
      Нема догађаја
      Events for 25 Март
      Нема догађаја
      Events for 26 Март
      Нема догађаја
      Events for 27 Март
      Нема догађаја
      Events for 28 Март
      Нема догађаја
      Events for 29 Март
      Нема догађаја
      Events for 30 Март
      Нема догађаја
      Events for 31 Март
      Нема догађаја

      Најчешћа питања

      Ко има права на социјалну помоћ?

      Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

      Како остварити права на туђу негу и помоћ?

      Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

      Како постати хранитељска породица?

      Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

      Шта је потребно за смештај у дому?

      Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

      Како добити помоћ у кући?

      Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.