Особе са сметњама у развоју и инвалидитетом

27. Септембар 2023.

Центар за социјални рад Пријепоље развија различите услуге користећи расположиве ресурсе свих актера у заједници, поштујући право особа са сметњама у развоју и инвалидитетом на живот у заједници и у природном окружењу. Организује рад тако да је особље што ближе особи са инвалидитетом и његовој породици, те да са њима има што непосреднији контакт. Посебна пажња посвећује се изградњи и стварању просторних и техничких услова за рад, хуманизацији радне средине, сигурности и стручном усавршавању запослених за рад са особама са инвалидитетом.

Центар реагује благовремено и ефикасно на промене у систему социјалне заштите, такође прихвата, подржава и развија нове приступе у раду, развија властита искуства и добру праксу, користи се искуствима других, примјењује савремене методе рада и поштује законска, стручна, етичка и хумана начела у раду са особама са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Центар за социјални рад ће све своје капацитете усмерити на превазилажење проблема кроз пружање локалних услуга уз подршку локалне заједнице и капацитета које поседује. Кроз рад Дневног центра планиран је ангажман стручних лица и обезбеђивање опреме која ће омогућити радни ангажман особа са сметњама у развоју и инвалидитетом. Кроз укљученост у одређене активности особа са сметњама у развоју и инвалидитетом, очекује се да ће ставови и мишљења као и сами поступци чланова наше заједнице према тим особама бити промењени, у смислу позитивних промена и напретка ка бољем односу. Прихваћеност у заједници и доживљај њихове вредности и њихових могућности би требало да радно ангажованима допринесе у смислу јачања самопоуздања и повећање жеље за шири спектар активности и укључености у функционисању и раду у оквиру заједнице. Социјални контакти би свакако могли да отворе пут и за нова пријатељства што је њима веома неопходно и важно. Организованост времена и постојање планова за сутра допринели би томе да њихов дан и функционисање добију нови, бољи смисао обогаћен жељом за радним активностима и жељом за социјалним контактима и успехом.

Као почетну активност са младима са сметњама у развоју и инвалидитетом, тим стручних радника Центра за социјални рад којег чине психолог Емина Јукић, социјални радник Алма Хаџалић и дефектолог-спец. педагог Бранка Јаковљевић, отпочео је реализацију радионица у Дневном центру.

Емина Јукић

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.