Заједно ка унапређењу менталног здравља у заједници

5. Април 2023.

У оквиру пројекта Београдске отворене школе “Заједно ка унапређењу менталног здравља у заједници” и организације ПИН, реализован је “Програм усмерен на ментално здравље и психосоцијалну подршку за младе” у општини Пријепоље у периоду од 16.11.2022. године до 15.03.2023. године. Учесници програма су били млади из Пријепољске гимназије и млади из Основне школе ”Милосав Стиковић” Коловрат, Пријепоље.

Током спровођења програма реализовано је двадесет једна активност које су обухватале представљање програма и упознавање са садржајем и циљевима програма, задавање и рад са упитницим у два наврата на почетку и на крају програма са члановима искуствених група и са контролном групом.

Значај програма огледа се у стављању у фокус менталног здравље уопште а посебно тешкоћа менталног здравља код младих. Мишљење младих је да су тешкоће менталног здравља саставни део људског функционисања и да сви у разним добима свога живота пролазе кроз различите менталне тешкоће које су већег или мањег степена као и да је сасвим у реду имати потребу за професионалном психолошком подршком. Подизање нивоа способности младих у препознавања и стицању увида у сопствена емотивна стања и емотивна стања ближњих као и особа из окружења.

Циљ програма је, заправо, подизање нивоа сазнавања младих у проналажењу потребних ресурса који би им помогли у заштити и очувању менталног здравља односно ко, на који начин и где пружа професионалну психолошку помоћ. Значај програма је повећању психолошке и емоционалне писмености младих.

Како би се осигурао квалитет услуга које се нуде, било је потребно и научним путем тестирати да ли програми психосоцијалне подршке за младе доприносе унапређењу менталног здравља. Резултати истраживања су показали да програми психосоцијалне подршке утичуи на унапређење менталног здравља, односно смањују израженост психолошких тешкоћа и повећавају позитивне психолошке капацитете.

Ови резултати указују на значај који би овакви програми могли имати за становништво у Србији као и на потебу за новим активностима и подршци од стране локалних самоуправа с циљем унапређења менталног здравља.

Дана 27.03.2023. год. одржана је конференција на којој су учествовали сви који су спроводили програм и где су сумирани резултати истраживања.

  • Радојка Кнежевић, психолог
  • Емина Јукић, психолог
  • Амела Шантић, психолог

ЦСР Пријепоље

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.