О нама

Центар за социјални рад „Пријепоље“ у Пријепољу

Општина Пријепоље се налази у југозападном делу Србије на тромеђи Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Припада Златиборском округу и са површином од 827 км2, друга је општина по површини у округу.

Тачка са најнижом надморском висином је место ушћа реке Милешевке у Лим – 440 м надморске висине. Највиша тачка је врх планине Јадовник, Катунић – 1.734 м надморске висине.

Кроз Пријепоље пролазе важни магистрални путеви ка Црној Гори, М21 преко Бјелог Поља и М8 преко Пљеваља, као и железничка пруга Београд – Бар.

Према попису из 2011. године у Републици Србији је дошло до пада броја становника за 377.335. По попису 2002.године РС је имала 7 498 001 становника, а на попису 2011.године 7 120 666 становника. Поменути подаци говоре да је дошло до пада броја становништва за 5,032%.

Центар за социјални рад је социјална установа са јавним овлашћењима у области социјалне заштите,породично правне заштите и старатељства, која су јој поверена Законом, са правима и обавезама од општег интереса и о њиховом обезбеђивању се стара Република и Општина.

Центар решава у првом степену о остваривању права из социјалне заштите и материјалном обезбеђењу грађана, врши исплату новчаних средстава утврђених Законом. Он прати социјалне потребе грађана на подручју Општине, предлаже, развија и унапређује превентивне активности, пружа саветодавне и терапеутске услуге и стручну помоћ корисницима социјалне заштите, подстиче, организује и координира добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите.

Од посебне важности је стручно ангажовање Центра у домену породично – правне заштите, породицама са поремећеним породичним односима, деци без родитељског старања, деци и омладини са поремећајем у понашању и на питању малолетничке делинквенције, затим деци и омладини ометеној у психо физичком развоју, младима – старији малолетници који ступају у брак. Као орган старатељства ставља под старатељсто и поставља старатеља одраслим лицима, која су одлуком суда, потпуно или делеимично лишена пословне способности и малолетнике који су лишени родитељског старања. Одлучује у првом степену о смештају малолетних лица лишених родитељског старања као и одраслих и старих, који нису у стању да се самостално брину о себу у хранитељску породицу или установу социјалне заштите.

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Март
Нема догађаја
Events for 2 Март
Нема догађаја
Events for 3 Март
Нема догађаја
Events for 4 Март
Нема догађаја
Events for 5 Март
Нема догађаја
Events for 6 Март
Нема догађаја
Events for 7 Март
Нема догађаја
Events for 8 Март
Нема догађаја
Events for 9 Март
Нема догађаја
Events for 10 Март
Нема догађаја
Events for 11 Март
Нема догађаја
Events for 12 Март
Нема догађаја
Events for 13 Март
Нема догађаја
Events for 14 Март
Нема догађаја
Events for 15 Март
Нема догађаја
Events for 16 Март
Нема догађаја
Events for 17 Март
Нема догађаја
Events for 18 Март
Нема догађаја
Events for 19 Март
Нема догађаја
Events for 20 Март
Нема догађаја
Events for 21 Март
Нема догађаја
Events for 22 Март
Нема догађаја
Events for 23 Март
Нема догађаја
Events for 24 Март
Нема догађаја
Events for 25 Март
Нема догађаја
Events for 26 Март
Нема догађаја
Events for 27 Март
Нема догађаја
Events for 28 Март
Нема догађаја
Events for 29 Март
Нема догађаја
Events for 30 Март
Нема догађаја
Events for 31 Март
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.