„Помоћ у кући“

Услуга социјалне заштите „Помоћ у кући“

Услуга социјалне заштите „Помоћ у кући“ је услуга подршке корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. Услуга је доступна одраслима и старијима који имају ограничења физичких и психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива. Дом корисника је окружење у коме се пружа већина услуга, уз коришћење услуга социјалних и здравствених служби у заједници на начин који омогућава одржање максималног степена независности и бриге о потребама корисника. Садржај услуге „Помоћ у кући“ се кроз процену потреба дефинише индивидуалним планом прилагођеним потребама корисника, а услуга обухвата низ садржаја опште неге и помоћи у кући. Ко могу да буду корисници? Корисници услуге су стара и одрасла лица, особе са инвалидитетом (телесним, интелектуалним и менталним), особе са тренутним и трајним повредама и у пост трауматском стању.

Услугу „Помоћ у кући“ за територију општине Пријепоље пружа Центар за социјални рад Пријепоље.

Како до услуге?

Процедура за пријем започиње захтевом за пружање услуге помоћ у кући. Након непосредног примања захтева од стране корисника или упута од стране Центра за социјални рад врши се почетна процена потреба. У случају попуњености капацитета формира се листа чекања. Захтев за пружање услуге помоћ у кући можете поднети у Центру за социјални рад „Пријепоље“.

Детаљније информације можете добити на број телефона 033/712033, 064/8979003 i 064/8979007 сваким радним даном од 07 до 14:30 часова или путем електронске поште на prijepolje.csr@minrzs.gov.rs

Потребна документа су:

  1. Фотокопија очитане личне карте
  2. Потврда о приходима -просек последња три месеца (пензија, лични доходак, тхп…)
  3. Извештај лекара специјалисте о болестима
Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Март
Нема догађаја
Events for 2 Март
Нема догађаја
Events for 3 Март
Нема догађаја
Events for 4 Март
Нема догађаја
Events for 5 Март
Нема догађаја
Events for 6 Март
Нема догађаја
Events for 7 Март
Нема догађаја
Events for 8 Март
Нема догађаја
Events for 9 Март
Нема догађаја
Events for 10 Март
Нема догађаја
Events for 11 Март
Нема догађаја
Events for 12 Март
Нема догађаја
Events for 13 Март
Нема догађаја
Events for 14 Март
Нема догађаја
Events for 15 Март
Нема догађаја
Events for 16 Март
Нема догађаја
Events for 17 Март
Нема догађаја
Events for 18 Март
Нема догађаја
Events for 19 Март
Нема догађаја
Events for 20 Март
Нема догађаја
Events for 21 Март
Нема догађаја
Events for 22 Март
Нема догађаја
Events for 23 Март
Нема догађаја
Events for 24 Март
Нема догађаја
Events for 25 Март
Нема догађаја
Events for 26 Март
Нема догађаја
Events for 27 Март
Нема догађаја
Events for 28 Март
Нема догађаја
Events for 29 Март
Нема догађаја
Events for 30 Март
Нема догађаја
Events for 31 Март
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.